Genel Haber Pratik Bilgiler

KURBAN KESİMİNDE ve HİSSE SATIŞINDA YAPILAN YANLIŞLAR

1) Uygun olmayan yerlerde ve yetkin olmayan kişilerce yapılan kesimler; hasta hayvanların kesimine bağlı olarak salgın hastalıkların çevreye yayılmasına ve çevre kirliliğine neden olabilmektedir. 2) Uygun olmayan yerlerde ve yetkin olmayan kişilerce yapılan kesimler; hasta hayvanların muayene yapılmadan kesilmesine ve etlerinin tüketimine bağlı olarak tüketen kişilerin hastalanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca kurban bayramı temmuz ayının çok [...]

1) Uygun olmayan yerlerde ve yetkin olmayan kişilerce yapılan kesimler; hasta hayvanların kesimine bağlı olarak salgın hastalıkların çevreye yayılmasına ve çevre kirliliğine neden olabilmektedir.

2) Uygun olmayan yerlerde ve yetkin olmayan kişilerce yapılan kesimler; hasta hayvanların muayene yapılmadan kesilmesine ve etlerinin tüketimine bağlı olarak tüketen kişilerin hastalanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca kurban bayramı temmuz ayının çok sıcak olduğu zamana gelmesinden dolayı dışarıda kesilen hayvanların etlerinin kokmasına ve yeşermesine neden olur. Bu etlerin tüketilmesi de çok risklidir.

3) Uygun olmayan yerlerde ve yetkin olmayan kişilerce yapılan kesimler; hayvan kesiminde tecrübesi olmayan kişiler tarafından yapılan hatalar nedeniyle ciddi fiziksel operasyon gerektiren yaralanmalara, hatta ölümlere neden olabilmektedir.

4) Ruhsatı olmayan kurban kesim noktalarında kesilen hayvanların sakatat, deri ve kellelerinin kesim noktasında bırakılması. Birçoğunun bırakılmasa bile değer etmediği görülmektedir. (derilerin parçalanması, kellenin kurtlanması gibi gibi)

5) Bazı hisse satışı yapan yerlerin kesim günlerine uymaması, arife gününden başlayarak kesimlerin yapılması. Kesilen hayvanların etlerini havuz yapıp eşit 18- 20 kg olarak pay etmesi. Yada daha önceden hazırlanmış sabit 18-20 kg eti vermesi. Bayramda kesilen hayvanın eti ile mahsuplaşması.

6) Hisse satışı kesimlerinde 18-20 kg gibi payların oluşturulması için  büyük cüsseli hayvanların  kesilerek 7’den fazla paya bölünmesi veya kalan etlerin hisse satışı  kişilerin  kârı olarak bırakılması.

7) Hisse bağışı için para alan kişi veya kuruluşların bir çoğunun kesimlerinde de şu sıkıntı vardır: Kesilen hayvanların etlerinin az bir kısmı dağıtılarak kalan çok değerli etlerin satışını gerçekleştiriyorlar. Satışını gerçekleştirirken de çok komik rakamlara paraya çeviriyorlar. (Ne de olsa bu etlerin parasında kendi paraları yok) Bu yapılan yanlıştan dolayı besi üreticilerinin kurbandan sonra 2-3 ay içinde kestirecekleri hayvanlarının fiyatlarını çok aşağıya doğru çekmiş oluyorlar. Buradaki en büyük yanlış besicinin zararından çok bağışta bulunan kişilerin kandırılmasıdır.

MOLU ET’te KURBAN KESİMİ ve HİSSE (ORTAK) SATIŞI

Çiftliğimizde yaşını doldurmuş ve halk dilinde kapak atmış hayvanlarımızı 5 kişi, 6 Kişi, yada 7 kişi olarak satın alabilirsiniz.

Ayrıca tek kişi yada 2 kişi olduğunuzda biz hisse değil, 7 Kişilik hayvana ortak ediyoruz ve ortak olduğunuz hayvanınızı görebiliyor bayramın birinci günü gelip kesildiğini de görebiliyorsunuz.

Ortak olduğunuz diğer kişiler de sizin gibi bu yılki kurban ibadetleri için ortak olmuşlardır.( Küçük baş kestim bir de dana eti olsun yada adağım vardı, kızım oldu, oğlum oldu yada kaza yaptım gibi kurban kesenleri ortak etmiyoruz. )

Ortak olduğunuz hayvanın etini ve sakatatını alıyorsunuz. Ortak ettiğimiz hayvanların canlı kilogramlarını bildiğimiz için en az 40-45 kg kemiksiz et alırsınız diyoruz. Kaba kemikleri atılıyor, isteyen müşterilerimize verebiliyoruz. (Her zaman fazlasını verdik, 1 kilosu bile bizde kalmaz.)

Grup olarak yada ortak olduğunuz  (hisse aldığınız) hayvanların yenebilen tüm sakatatlarını ayrıca teslim ediyoruz. (Ciğer, yürek, pöç, böbrek, tüm iç yağlar) geri kalan döküntü tabir ettiğimiz sakatatları topluca sizin adınıza hayır kurumlarına teslim ediyoruz. Kurban’da kesilen hayvanların hiçbir malzemesi kesimhanemizde kalmaz .

  İrtibat için : 0 530 140 12 27   / 0 532 326 17 17

Molu Et Çiftliğinden alınan kurbanlarınız Kayseri’de  örnek kesimhanesinde, devletin tayin etmiş olduğu resmi veteriner eşliğinde hayvan refahı gözetilerek ve kasap güvenliğini de sağlayarak Helal kesim yapılır.

Kesilen hayvanlar yere değmeden raylı otomasyon sistemi ile soğuk hava depolarında dinlenir. Bir gün sonra hijyenik ve ortam sıcaklığı 7-8 derecede olan parçalama hattında kurbanlarınız paya bölünür. Paylar eşitlenirken etlerin her yeri eşit bölünür. (Kıymalık et, parça lop etler, değerli etler, bonfile, antrikot, kontrafile  ve  haşlamalık kemikli et ) olarak 4 paket hazırlanır. O hayvanın sakatatları da ayrıca verilir.

Kurban derisi , kelle, döküntü diye tabir ettiğimiz sakatatları ise (bağırsak, işkembe, kırkbayır vs.) sizlerin vereceği yer varsa size teslim ediyoruz yada belirttiğiniz bir hayır kurumuna sizin adınıza biz veriyoruz. (Genelde Çocuk Esirgeme kurumuna veriliyor)

 

Molu Et’te kesilen kurbanların etleri ve yenilebilen sakatatlar hijyenik, soğuk ve tamamen kemiklerin üzerinde et bırakılmadan pay edilir.

Kalan deri ve döküntü sakatatlar da değerli bir şekilde hayır kurumlarına teslim edilir. Bu kalan ürünlerin değerlenmesi de milli servettir.

 

  İrtibat için : 0 530 140 12 27   / 0 532 326 17 17

KURBANLIKLARIN YAŞLARI VE YAŞ TAYİNİ

Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), deve beş yaşını, keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir. Dişler, önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların iki yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve üç yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir.

  İrtibat için : 0 530 140 12 27   / 0 532 326 17 17